فرم مطالعه و تاييد شرايط
بيمه گذار محترم، بيمه نامه بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط شما در فرم پيشنهاد بيمه صادر مي گردد.

لذا با توجه به توضيحات زير در ثبت آن دقت لازم مبذول فرمائيد.

  • طبق ماده 10 قانون بيمه ، در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است، با قيمت واقعي مال مسئول خواهد بود.

  • اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي صادر مي گردد.

  • شروع بيمه نامه از ساعت 24 (12شب) روزي خواهد بود که تاريخ آن توسط شما ثبت مي گردد.

  • تعهدات صرفاً در خصوص بيمه شدگاني که اسامي و مشخصات آنها و منزل مورد بيمه اي که نشاني آن در فرم پيشنهاد درج شده است، مي باشد.

  • کد رهگيري که در پايان عمليات پرداخت به شما داده مي شود را تا پايان اعتبار بيمه نامه نگه داري کنيد.


انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
آیا علاوه بر خطرات اصلی ، پوشش های اضافی نیز نیاز دارید؟
انتخابنوع خطر
پیش نمایش بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
پوشش های اضافی
نوع خطر
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت تکمیل فرآیند صدور می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت تکمیل فرآیند صدور و پیگیری های آتی استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.